Artxiboen bihurketa

Mezu bat bidaltzeko, ezinbestekoa da emailea eta hartzailea ados jartzea eta biek komunikazio kode berbera erabiltzea. Askotan, aurreko esaldiaren irakurketa ez-egokiak, hainbat praktika txar [...]

Algoritmoak sortu

Edukien sorrerari lotutako konpetentzia bat programazioa da. Denbora aurrera joan ahala gero eta garrantzi gehiago hartzen ari den konpetentzia da, eta ez da soilik baliagarria sektore [...]