Zer da?
Sormena arazoak/erronkak konpontzeko
modu berriak aurkitzeko eta definitzeko
gaitasuna da, balioa gehitzen duten
soluzioak lortzea ahalbidetzen duena.

Sormena berrikuntzaren aurreko
urratsa da. Sortze-prozesuan ideak
sortzen dira, testeatu eta ebaluatu egiten
dira, berrikuntza-proiektu zein bihurtuko
diren erabakitzeko.

Sormena

Zertarako?
Guztiok gara sortzaile neurri
handiagoan edo txikiagoan. Sormena
gara daitekeen gaitasuna da.

Enpresentzat funtsezkoa da bertan lan
egiten duten pertsona guztien sormena
baliatzea, proposamenak sortzeko,
helburuak ezartzeko, lehentasunak
ebaluatzeko eta hautabideak sortzeko gai
diren pertsonak izatea.

Nola?

SORTZEKO JARRERA

Sortzeko jarrerak agertzen diren
egoerei hautabide edo soluzio
sortzaileak eta eraginkorrak
aurkitzeko aurrejoera eskatzen du.

Sortze-prozesua

Prozesuak fase ordenatuak ditu, planteatutako fokurako soluzio egokia modu sortzailean  lortzeko aukera ematen dutenak.

FASEAK:

1.

Fokua

definitzea eta

birformulatzea.

2.

Ideiak sortzea

Fase

dibergentea.

3.

Ideiak baloratzea

Fase

konbergentea.

Foku sortzaileak erreala eta hurbilekoa izan behar du, hainbat soluzio izan behar ditu.
Ideiak sortzeko oinarri hartuko duguna da eta, hortaz, argi eta garbi idatzita egon behar du, esaldi bakar batean.

Ahalik eta ideia original gehien sortu behar da.

Fase dibergentean sortutako ideien analisi eta ebaluazio formala.
Planteatutako fokua konpontzen duten ideiak hautatzen dira.


SORMENA – SORTZE PROZESUA – DESIGN THINKING – PENTSAMENDU PARALELOA
ideatk GIDA


1. ERANSKINA: Fokua definitzea eta birformulatzea


2. ERANSKINA: Ideiak sortzea – Fase dibergentea.


3. ERANSKINA: Ideiak baloratzea – Fase konbergentea.