Helburua:

Babes pertsonala, datu-babesa, identitate digitalaren babesa, segurtasunaren erabilera, erabilera jasangarri eta segurua.

Segurtasun esparrua bostetako ardatzetik bigarrena da:

Segurtasun esparruak, lau gaitasun digitalak biltzen ditu. Gaitasun bakoitza hiru maila (oinarrizko/ertaineko/aurreratua) sailkatzen da eta hauxek dira:

Norbere gailuak babestea eta sareko arriskuak eta mehatxuak ulertzea, babes eta segurtasun neurriak ezagutzea.

Programa eta zerbitzu digitalen erabileraren ohiko terminoak ulertzea, datu pertsonalak aktiboki babestea, besteen pribatutasuna errespetatzea, mehatxu, iruzur eta zibererasoetatik norbere burua babestea.

Teknologiaren erabilerarekin erlazionatutako osasun arriskuak ekiditzea, bai osotasun fisikoari bai ongizate psikologikoari dagokionean.

IKTak ingurumenean duten eragina kontutan hartzea.