Lankidetza elkarrekin lan egitea da, elkarri laguntzea, elkarren alde egitea, elkarren interesa agertzea, taldekide bakoitzaren premiei adi egotea, helburu komunak lortzeko, arrakasta, norberarentzat ez ezik, taldekide guztientzat bilatzen baita. Izan ere, “denok gara onak zerbaitetan; inor ez da ona denetan”.

Ikaskuntza kolaboratiboaren hautua egiteko arrazoiak hauek dira:

  • Ikasleen artean pertsonarteko adimena garatzen du
  • Ikaskuntza-komunitate bat sortzen du, eta ikasle guztiek elkarrekin ikasten dute, eta baten ezagutzak gainerakoen ezagutza aberasten eta handitzen du.
  • Lagungarri da ikasleak elkartasuna, elkar laguntza, eskuzabaltasuna lantzen den lankidetzara iristeko, eta hasieran soilik eraginkorragoak izateko elkarrekin lan egin dutenek lotura afektiboak estutzen amaitzen dute. Horrela, gure ikasleak pertsona konprometitu gisa eta besteen bizitza hobetzen laguntzeko gai diren pertsona gisa heziko ditugu.
  • Ikasten ikastea. Azpimarra garapen kognitiboan zein prozesuan, ikaskuntza-estrategietan jartzen dugulako, ikasleak beren ikasteko prozesuaren protagonista izatea bilatuz.
  • Ikaskuntzarako motibazioa handitzen du, hots, ikasleek egiten duten ahaleginaren maila, garrantzitsu eta baliotsu gisa hautematen dituzten helmuga akademikoak lortzeko.
  • Horrela, irakasleek eta ikasleek errazago aurkitzen diote zentzua ikaskuntzari, aktiboago eta inplikatuago sentitzen dira eta gehiago gozatzen dute eskola-saioez.

Horrekin guztiarekin, ikasleak ikasgelako protagonista bihurtzen dira eta aldaketa sortzen da ikasteko prozesuan, eta ikasleek aurrera egiten dute planteatzen diren jardueren (erronken) bidez, ondorengo ebaluazioaren bidez eta horietako bakoitzak bere ikaskuntzan aurreratzeko hartzen dituen konpromisoen bidez.