Erronkak ikasleei aurkezten dizkiegun problematikak dira, beren ikaskuntza gara dezaten. Bete beharko dute lan-errealitatera ahalik eta gehien hurbildu behar liratekeen egoerak dira eta, beraz, inguruneko enpresak faktore garrantzitsua dira erronka horiek sortzean. Oso interesgarria da haien lankidetza, errealitate handiagoa emateko bai taldeek ebatzi beharko duten egoerari, bai talde bakoitzak egingo duen emaitzen aurkezpenari.

Erronkak
1 - Eraldaketa eta bilakaera pertsonal profesional eta sozialerako prozesu bat

XIkasteko tresna bat da erronka eta helburu nagusitzat ikasleen bilakaera du, gaitasun-bilakaera (Gaitasun Teknikoen eta Zeharkako Gaitasunen garapena), non etengabeko hausnarketa, taldekoa zein banakakoa, garapen profesional, pertsonal eta sozial lortzeko estrategietako bat den.

2 - Ikaskuntza esanguratsuan zentratua

Ikaskuntza esanguratsu eta sakona ahalbidetzen duen tresna da; izan ere, aurretiko ezagutzetatik eta lan- eta gizarte-errealitatetik hurbil dauden bizipenetatik eta etengabeko entrenamendutik abiatuta, ikasten ari denari zentzua emateko eta ikaskuntza-esperientzia horrek ikasleengan arrastoa uzteko aukera ematen du.

3 - Taldean

Taldea, iraunkorra izan ala ez, ikaskuntza-unitatea da, zeinaren bidez ikasleek erronkaren faseak zeharkatzen dituzten eta erronkari irtenbidea ematen dioten. Besteekiko elkarrekintzak bakarka lan eginez garatu ezin daitezkeen gaitasunak garatzeko aukera ematen digu (besteengandik eta besteekin ikasten dugu).

Irakasleek talde-lanean (irakasle-taldean) diseinatu, dinamizatu eta ebaluatzen dute, eta, horrela, ikasleentzako erreferentzia-eredua da.

4 - Abian / Akzioan

Ikuspegi pedagogiko horrek, ACBR izenekoak, ikaskuntza ikasleek aktiboki parte hartzen duten eta beren ikaskuntzaren protagonista diren prozesu gisa ulertzen du.

Ikaskuntzaren ardatza ikasleak dira, eta ikaskuntza kontzientea eta autonomoa sustatzen du metodologia aktiboak eta gaitasunen garapenera bideratutako ebaluazio-ikuspegia erabiliz.

5 - Diseinu intentzionala behar du

Erronka bat ziklo jakin baten gaitasun-profila lortzeko ikaskuntza-ibilbide estrategiko baten parte da.

Erronken diseinuak eskatzen du, aldez aurretik, zikloko irakasle-taldeak, OCDa erreferentziatzat hartuta eta zeharkako gaitasunak barneratuz, bere ingurunearen errealitate profesionala eta soziala aztertzea jasangarritasun irizpideak integratuz. Eta hortik abiatuta, zikloaren gaitasun-profila definitzea eta zikloa, ikasturtea eta erronka ikasteko ibilbidea diseinatzea.

6 - Modulu arteko ikuspegi baten bidez

Ikasgelan agertzen diren egoerak zikloaren errealitate profesional eta sozialaren isla dira, eta, beraz, erronkak beharrezkoak diren gaitasun guztiak – Teknikoak eta zeharkakoak – Integratu behar ditu egoerak diziplinarteko/transdiziplinazko plateamendu batetik konpondu ahal izateko.

7 - Desafiantea da

Erronka horrek orekari eusten dio: batetik, ikasleen aurretiko ezagutzetatik eta interesetatik hurbil egotearen eta, bestetik, erronkari eta erronkari eustearen arteko oreka, irakasle-taldeak lagunduta ziurgabetasuna erabiltzen eta erronkak aurrera egin ahala erabakiak hartzen ikasteko aukera izan dezaten.

8 - Sekuentzia Koherente bat jarraitzen du

Erronka bati aurre egitea sormen-prozesu bat da berez, aurretiazko diseinu- eta dinamizazio-plan bat duena eta fase-sekuentzia bati jarraitzen diona.

Fase horiek gutxi gorabehera jarraibideak izan ditzakete (baina inoiz ez erabat aurretik itxiak), eta foku baten identifikaziotik (konpondu beharreko arazoa edo beharra), dibergentziatik (irtenbide desberdinak bilatzean) eta konbergentziatik (konponbiderik egokiena eta egokiena lortzeko akordioan), egindakoaren komunikaziotik (erronkaren identifikaziotik hasi eta konponbiderako proposamenera arte) eta ebaluaziotik (bai eskaintzen den soluzioarena) igaro behar dute nahitaez. Banakako lanean jarraitutako prozesua eta ebaluazioa (bai eskainitako irtenbidearena, bai banakako eta taldeko lanean jarraitutako prozesuarena).

9 - Irtenbide bat baino gehiago ditu

Erronka bat planteatzeak irtenbide ugari ematen ditu. Bere ebazpen-prozesuak pentsamendu sortzailea abiarazten du pentsamendu prozesu dibergente eta konbergenteen bidez.

10 - Pentsatzeko trebetasunak aktibatzen ditu

Erronka bat ebazteak berekin dakarren fase-sekuentziak arazoak konpontzera eta erabakiak hartzera bideratutako pentsamendu-estrategiak eta -trebetasunak entrenatzen laguntzen du: behaketa, ikerketa, aurkikuntza, intuizioaren garapena, arrazoiketa, hausnarketa, ikuspegi holistikoa (ikuspegi globala, integrala), pentsamendu sortzailea, pentsamendu kritikoa.

11 - Emozioak esnatzen du

Erronka batek harridura, sorpresa, interesa sortzen ditu, irudimena suspertzen du, hainbat esperientzia proposatzen ditu, parte-hartzea bultzatzen du, segurtasun- eta konfiantza-giroa eskaintzen du, eta akatsak egiteko lekua eskaintzen du; emozio horiek guztiek ikaskuntza eta talentua aktibatzen dute. Azken batean, erronka batek ikasleen ikaskuntzak modu esanguratsuan finkatzea ahalbidetuko duen kontakizun emozional bati leku egin behar dio.

12 - Balioak eta Jasangarritasuna lantzen ditu

Gogoetak eta erronkan zehar erabakiak hartzeak ikasleak gonbidatzen ditu beren jarrerak, ingurunearekin duten harremana eta horrek guztiak eremu pertsonalean, profesionalean, sozialean eta ingurumenean duen eragina identifikatzera eta zalantzan jartzera, horrek aukera emango baitie elkar hobeto ezagutzeko eta zintzotasunez eta arduraz jokatzeko.

13 - Ahalegina eta konpromisoa eskatzen ditu

Erronka batean beharrezkoa da ikasleek beren gain hartzea beren ikaskuntzaren erantzukizuna eta horretaz jabetzea. Rol-aldaketa horrek ahalegin handia eskatzen du.

Ikasle bakoitzak bere ikaskuntzarekin konpromisoa hartzen du, ikasteko gogoa agerian utzi behar du eta hori gertatzeko neurri egokiak hartu behar ditu. Gainera, taldekide guztien gaitasunen garapena bultzatzeko konpromisoa hartzen du bere taldearekin.

14 - Jarrera ekintzailea

Erronka batek ikaskuntzaren eta bizitzaren aurrean jarrera aktiboa garatzeko ahalmena du. Horren bidez, hazten eta ikasten lagundu nahi da, norberaren ingurunearekin praktikaren eta konpromisoaren bidez, bizi-kalitatea eta ongizate komuna hobetzeko.

Dinamika

Erronkek, erronka izateko, ebazpen-dinamika oso berezia sortu behar dute ikasgelan; “dibergentzia-konbergentzia” prozesu bat ziurtatu behar dute, ikasleei aukera emango diena proposamen ugariren perspektibatik lan egiteko. Horrek oinarrizko konpetentzietatik lan egiteko premia sortzen du ikasleen artean, hala nola interpretatzea, transmititzea, sintetizatzea, erabakitzea…

Tknikatik proposatzen dugun dinamika hau da:

Dinamika hori ikasgelan errazteko, erronka bakoitza bi formatutan garatzea proposatzen dizuegu:

 • ikasleena (ikasleek jasoko duten formatua)
 • irakasleena (irakasle taldeak zer lortu nahi duzuen eta etapa bakoitzean nola egingo duzuen jasoko duen formatua)

Ereduak ematen dizkizuegu:

Adibideak

Ohiko galderak

Ethazi ereduan klase magistralak guztiz desagertzen al dira?

Eredu honek ikaslearen parte hartze aktiboa bultzatzea du helburu, bere ikaskuntza prozesuaren protagonista izatea eta erantzun eta soluzioen aurkikuntza autonomora bideratzea. Baina horretarako irakaslea gida izan behar du eta eduki batzuetan ezinbestekoa suertatzen da klase magistrala ematea. Bi aspektu garrantzitsu kontutan izango ditugu:

 • Erronkaren testuinguruan txertatu behar ditugula, adibidez, 4. fasean informazioa lortu beharreko pausu horretan, modu honetan transmititzen dugun ezagutza hori esanguratsu bihurtzen da ikaslearentzat.
 • Garrantzitsua da ikasleak klase horren beharrizana izatea, eta batzutan hori erronkaren faseak ondo dinamizatuz gero ekiditu dezakegu.
Nola jakin erronka bat ondo diseinatua dagoela?

Irakasle-talde osoaren artean diseinatu behar da eta orrialde honetako lehenengo infografian jasotzen diren ezaugarriak bete behar ditu.

Ondo planifikatuta egon behar du ikaskuntza, ebaluazioa eta feedback dinamiken bidez, eta haien iraupena, erabili beharreko baliabideak, jarduteko modua eta abar zehaztu behar ditu (irakaslearen erronka).

Koherentzia egon behar da erronkaren diseinuaren (dinamikak, entregatzekoak, zereginak…) eta lortu nahi dugunaren (helburuak, normalean gaitasun tekniko eta zeharkako gisa adierazita) artean.

Proba onena da erronka gauzatu ondoren, egiaztatzea diseinatu genuen moduan (denborak, espazioak…) exekutatu daitekeen eta horrekin aurreikusitako helburuak lortu diren, beharrezko hobekuntzak sartuz.

11 pausuak jarraitzea derrigorrezkoa al da?

Erronka 11 pausuetan banatzeak badu bere zentzua: gaitasunak, bereziki zeharkakoak, garatzeko momentuak sortzea. Horregatik, irakasle taldeak zein ikasleek pausu bakoitzaren nondik norakoa barneratu arte, egitura hau mantentzea gomendatzen dugu.

Hala ere, eraldatzekotan, ikasleak ikasketa prozesuaren protagonistak izaten jarraitzen dutela ziurtatu behar da eta honako oinarriak mantendu:

 • Irakasle taldeak diseinuak erronkan definitutako gaitasunak lantzeko aukera eskaintzen duela ziurtatu behar du.
 • Irakasle taldeak egindako diseinuak ikaskuntza kolaboratiboa indartu behar du, horretarako behar diren talde lanerako momentuak eta bakarkakoak aurrikusiz.
 • Ikasleek bere ikaskuntza beharren kontzientzia hartu behar dute eta bilaketa prozesuaren jabe egin behar dute. * Ikasleek erronkaren ebazpenean dibergentzia-konbergentzia prozesua bizi behar du.
 • Ikasleek erabakiak hartu behar dituzte, baita planfikatu eta autorregulatu ere.
 • Ikasleek prozesu osoaren inguruko hausnarketa egin behar dute, aurrera pausuak onartzeko eta hobetu beharrekoak antzemateko.
Zergatik dira garrantzitsuak erronkaren 1, 2 eta 3. pausuak?

Kasu honetan zailtasuna pausuetan zein horiek dinamizatzean dago. Hala ere, ikaskuntza prozesuaren atal garrantzitsua direla uste dugu arrazoi ezberdinengatik:

 • protagonismoak irakasleetatik ikasleetara pasa behar du. Irakasle taldeak erronka nola aurkeztu ondo pentsatu behar du, ikasleek erakargarria senti dezaten eta lanean jartzea merezi duela ikus dezaten.
 • ikasleek erronkarekin bat egiten dute, baita diseinuaren oinarri izan diren ikasketekin ere. Ikasleek erronkarekin lortu nahi dutena landu behar dute, oinarrian dagoena eta ebazpenaren onurak garbi ikusi behar dituzte.
 • ikasleek erronka ebatzi ahal izateko zer dakiten eta zer jakin behar duten planteatzen diote beren buruari.

Pausu hauetan lan egiteak 4.pausura igarotzea errazten du, batez ere Ikasleek ikaskuntzaren ardura bereganatu eta autonomoa izateari begira.

Pausu bakoitzaren zehaztapenak orrialde honetako bigarren infografian daude jasota; dinamizazioa errazteko teknikak ere jasota daude bertan.

Posible da erronkaren pausuetan atzera egitea, errepikatzea...?

Ikasketa prozesuak baldintzatuko duen gaia da. Prozesu horrek behartuko du irakasle taldea pausu batzuk errepikatuko diren edo ez erabakitzera, prozesuan atzera egitera etab.

Edonola ere, eta ikaskuntza prozesua lineala ez denez, gerta daiteke erronka aurrera goazela aurrez emandako pausu batzuk birplateatzea beharrezkoa izatea: egindakoa zuzentzeko, jakintzak gehitzeko…

Adibidez, ikasle talde bat informazioa lortzen ari denean (4. fasea) ikasitakoaren haritik parametro berriak (3.fasea) sor dakizkioke edo gerta daiteke erronkaren exekuzioan (9.fasea) ari denean hainbat abileziatan sakondu beharraz konturatzea (4.fasea) edo planfikazioa (8.fasea) berregin behar izatea.