Gure irakaslanean, garrantzitsua da baliabide didaktikoak bilatzea, garatzea eta egokitzea, aurrera egin dezagun ikaskuntza-egitura indibidualista edo lehiakorretatik ikaskuntza-egitura kolaboratibo baterantz. Horrela, gero eta egingarriagoa izango da eta ez hain utopikoa gelako talde bateko ikasleek elkarrekin ikastea, nahiz eta oso desberdinak izan.

Esku hartzeko hiru esparru daude, estu lotuak (bat lantzen denean, besteen helburuak lortzen laguntzen dugu), etenik gabe eta aldi berean landu behar direnak, detektatutako premiak kontuan izanda, pixkanaka talde kolaboratiboak lortzeko. Hauek dira hiru esparruak:

Esku-hartzearen A esparrua

Ikaskuntza kolaboratiborako teknikak

Esku hartzeko B esparrua

Ikaskuntza kolaboratiborako teknikak