Artxiboen bihurketa

Mezu bat bidaltzeko, ezinbestekoa da emailea eta hartzailea ados jartzea eta biek komunikazio kode berbera erabiltzea. Askotan, aurreko esaldiaren irakurketa ez-egokiak, hainbat praktika txar [...]