Artxiboen bihurketa

Mezu bat bidaltzeko, ezinbestekoa da emailea eta hartzailea ados jartzea eta biek komunikazio kode berbera erabiltzea. Askotan, aurreko esaldiaren irakurketa ez-egokiak, hainbat praktika txar [...]

Sortutako edukien lizentziamendua egin

Asko dira ikasturtean zehar sortzen ditugun edukiak. Mota askotakoak izanagatik, horietako asko eta lizentziagarriak dira; direla audio formatoan sortutako edukiak, bideoan sortutakoak, idatziz [...]