Informazioa modu kritikoan biltzea, prozesatzea, ulertzea eta ebaluatzea.

Oinarrizko maila

  • Badakit interneten aurkitzen den informazio oro ez dela fidagarria.

Maila ertaina

  • Sareko informazio iturri desberdinak konparatzen dakit.
1 jarduera: Ikasleak informazio iturri bat ebaluatuko du eta egin behar duen lanerako hoberen egokitzen dena aukeratuko du

Jarduera honetan ikasleak informazioaren autoreari begiratuko zaio nola identifika ditzaket nire lanerako iturri fidagarriak galderari erantzuteko: nork idatzi zuen, noiz idatzi zuen eta ea informazioa egiazta daiteken.

Jardueraren fitxa osoa

Maila aurreratua

  • Aurkitzen dudan informazioarekin kritikoa naiz eta beraren baliotasuna eta sinesgarritasuna egiaztatzen dakit.