IKTak ingurumenean duten eragina kontutan hartzea.

Oinarrizko maila

  • Energia aurrezteko oinarrizko neurriak hartzen ditut.

Maila ertaina

  • Teknologiaren erabilerak ingurumenarengan duen eraginaren alde positibo eta negatiboak ulertzen ditut.

Maila aurreratua

  • Teknologiak egunerokotasunean, kontsumoan eta ingurumenan duen eraginari buruz informatuta nago.